CSOK 2019 - minden amit tudnod kell


Szeretne árajánlatot kapni az Otthontervek oldalon? 
Regisztráljon (REGISZTRÁCIÓ IDE KATTINTVA LEHETSÉGES)és bármelyik terv árajánlatát ingyenesen biztosítjuk Önnek!
Cégünk BISNODE "GOLD AAA" kategóriás cégminősítéssel, ISO minőségbiztosítási rendszerben gyártja és építi a családi házait.

CSOK 2019 - cikkünk a jogszabályváltozások figyelembevételével folyamatosan frissül

CSOK 2019

Mi is az a CSOK?

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény, ismertebb nevén a CSOK egyfajta támogatás, amelyet a Kormány a családok részére biztosít abból a célból, hogy azokat – a gyermekvállalás és a gyermeknevelés érdekében – lakóingatlanhoz segítse. A megfelelő követelmények teljesítése esetén ezt a támogatást használt, vagy új ingatlan vásárlásához egyaránt felhasználhatjuk. Ezek a követelmények bizonyos szociálpolitikai feltételekhez kötöttek, a folyósítható összeg mértékét a nevelt és / vagy előre vállalt gyermekek száma határozza meg.

Mi történt eddig?

A CSOK 2015. július 1-én látott napvilágot, és az előkészítő munkafolyamatok során megjelent tanulmányok nagyjából évi 4 ezer igénylővel számoltak. Ma már tudjuk, hogy a valós számok ezt az előrejelzést nagyságrendekkel meghaladták, hiszen a 2015 – 2017 közötti időszakban több, mint 50 ezer igénylést kellett feldolgoznia az illetékes minisztériumnak. A CSOK a 2008-as válságot követően konszolidációs időszak kellős közepén érkezett meg, amikor évente 2 - 3 ezer új építésű lakás jelent meg a piacon. Ezzel szemben 2018 első három negyedévében összesen 10 218 új lakás épült. Ez utóbbi szám nagyon jól mutatja, hogy a CSOK alapjaiban alakította át (a használt és) az új lakások piacát. Ennek köszönhetően az ingatlanpiac jelenleg maximális fordulatszám mellett pörög, és ez a tempó várhatóan 2019-ben sem fog lassulni.

Vonatkozó jogszabályok

A CSOK-ra vonatkozó jogszabályokat a Kormány két rendeletben tette közzé. Ezek hatályos verziója – az alábbi linkeken keresztül – elérhető a jogtáron keresztül:

Új építésű CSOK 2019

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet.

Használt CSOK 2019

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet.

CSOK 2019

Mennyi az annyi?

A CSOK kapcsán a legfontosabb kérdés, hogy mekkora összeget biztosít a kedvezményezettnek. A hatályos jogszabályokban található információk segítségével az alábbi összefoglaló táblázatot készítettük el, amelyben dőlt betűvel szedve tüntettük fel a kamattámogatott kölcsön mértékét:

 

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2019 Táblázat

 

Jól látható, hogy a használt és az új építésű ingatlan vásárlására folyósított támogatás összege különböző. Vegyünk egy egyszerű, hétköznapi példát: egy 2 gyermekes család építkezését 2.6 MFt-tal, használt lakás vásárlását pedig 1.43 MFt-tal támogatja a CSOK. Ahogy a táblázatban is látható a 2019. évben a CSOK összege nem, de az államilag támogatott kedvezményes hitelkonstrukció mértéke változott. Ennek alapján:

 • a 2 gyermekes családok 10 MFt kamattámogatott hitelt igényelhetnek;
 • a 3 gyermekes családok 15 MFt kamattámogatott hitelt igényelhetnek.

CSOK 2019

Az igénylés feltételei

Az igénylés feltételeivel összefüggésben meg fogjuk különböztetni az ingatlanra és a kedvezményezettre vonatkozó feltételeket.

Kedvezményezettre vonatkozó feltételek

 • az igénylést magyar állampolgár (vagy olyan személy, akit a vonatkozó törvény magyar állampolgárnak tekint) nyújthatja be (van néhány kivétel, ezeket a 16/2016. Korm. rendelet 5. § b)-d) pontjai részletezik);
 • az igénylést házas-, és élettársak együttesen nyújthatják be;
 • a gyermeket, vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő szintén jogosult a CSOK-ra, de a kamattámogatott kölcsönt részére nem folyósíthatják a hitelintézetek;
 • a CSOK mértékének meghatározása során a kedvezményezettel egy háztartásban élő nevelt, és vállalt gyermekek lehet figyelembe venni;
 • gyermeket csak fiatal házaspár vállalhat, vagyis a (leendő) szülők egyik tagjának életkora az igényléskor nem haladhatja meg a 40 évet;
 • a CSOK-ot nem veheti igénybe az, aki korábban már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást kapott és jogerős visszafizetési kötelezettség keletkezett;
 • 1 vagy 2 gyermek vállalása esetén az igénylők közül legalább az egyik fél maximum 30 napos megszakítás mellett legalább 180 napja folyamatos társadalombiztosítással kell, hogy rendelkezzen (van néhány kivétel, ezeket a 16/2016. Korm. rendelet 30. § ba)-bc) pontjai részletezik) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában;
 • 3 gyermek vállalása esetén az igénylők közül legalább az egyik fél maximum 30 napos megszakítás mellett legalább 2 éve folyamatos társadalombiztosítással kell, hogy rendelkezzen (van néhány kivétel, ezeket a 16/2016. Korm. rendelet 31. § (1) ba)-bc) pontjai részletezik) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában;
 • a gyermekvállalás határideje 1 gyermek esetében 4 év;
 • a gyermekvállalás határideje 2 gyermek esetében 8 év;
 • 10 MFt CSOK igénylése során minden esetben 10 év a gyermekvállalás határideje;
 • az igénylők büntetlen előélettel kell, hogy rendelkezzenek (vagy az ezzel összefüggő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesülniük kellett);
 • az igénylőknek nem lehet köztartozása;
 • a CSOK-kal vásárolt ingatlanban csak a kedvezményezettek szerezhetnek tulajdont;
 • a kedvezményezetteknek a használatba vételt követő 10 évig az adott lakásban / házban kell életvitel szerűen tartózkodniuk;
 • az eladó és az igénylő nem állhat egymással közeli rokonságban.

Feltételek használt ingatlan esetén

 • a megvásárolt ingatlanban csak a kedvezményezettek szerezhetnek tulajdont;
 • csak olyan ingatlanra vehető igénybe a támogatás, amely a lakhatási igények kielégítésére alkalmas (ez helyszíni szemle során kerül elbírálásra);
 • 1 gyermek esetén az ingatlan hasznos alapterületének legalább 40m²-t el kell érnie;
 • 2 gyermek esetén az ingatlan hasznos alapterületének legalább 50m²-t el kell érnie;
 • 3 gyermek esetén az ingatlan hasznos alapterületének legalább 60m²-t el kell érnie;
 • 4 gyermek esetén az ingatlan hasznos alapterületének legalább 70m²-t el kell érnie;
 • az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 35 MFt-ot.

Lakás bővítése esetén

 • legalább egy lakószobával bővülnie kell az ingatlannak (tetőtér-beépítés elfogadható);
 • emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés során nem jöhet létre két önálló albetétként nyilvántartott lakás;
 • a kedvezményezett együtt kell, hogy éljen mindazon személyekkel, akik alapján a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosult;
 • a lakhatási körülményeknek javulniuk kell;
 • a kialakított lakásnak meg kell felelnie az előző pontban, az alapterület kapcsán felsorolt követelményeknek.

Feltételek új ingatlan (lakás vagy családi ház) esetén

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített és a lakhatás feltételeinek megfelelő ingatlanra vehető igénybe a támogatás;
 • legalább egy szoba alapterülete meghaladja a 12 m²-t;
 • közműves villamos energia szolgáltatás szükséges;
 • egyedi fűtésmóddal rendelkezik;
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik (amennyiben az adott településen / településrészen ez a szolgáltatás adott);
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik (amennyiben az adott településen / településrészen ez a szolgáltatás adott);
 • emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés esetén két önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre;
 • 1 gyermek esetén a vásárolt / épített lakás hasznos alapterületének legalább 40m²-t el kell érnie;
 • 2 gyermek esetén a vásárolt / épített lakás hasznos alapterületének legalább 50m²-t el kell érnie;
 • 3 gyermek esetén a vásárolt / épített lakás hasznos alapterületének legalább 60m²-t el kell érnie;
 • 1 gyermek esetén a vásárolt / épített ház hasznos alapterületének legalább 70m²-t el kell érnie;
 • 2 gyermek esetén a vásárolt / épített ház hasznos alapterületének legalább 80m²-t el kell érnie;
 • 3 gyermek esetén a vásárolt / épített ház hasznos alapterületének legalább 90m²-t el kell érnie;
 • az ingatlan 2008. július 1-jét követő építési engedéllyel rendelkezik;
 • a használatba vételt követő 10 év alatt az ingatlannak folyamatos lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • További fontos és tisztázandó kérdés, hogy a vonatkozó rendeletek kit tekintenek gyermeknek:
 • magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően;
 • az igénylő neveltje / eltartottja, aki még nem múlt el 25 éves;
 • az igénylő neveltje / eltartottja, aki elmúlt 25 éves, de megváltozott munkaképességű;
 • a nevelt / eltartott gyermek lehet vér szerinti és örökbefogadott is.

CSOK 2019

Az igénylést kizáró okok

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján számos kizáró ok került beazonosításra, amelyek a következők:

 • előre vállalt gyermekre egyedülállók, vagy élettársak nem vehetik igénybe kedvezményt;
 • előre vállalt gyermekre nem vehetik igénybe a kedvezményt azok a házaspárok, akiknek mindkét tagja elmúlt 40 éves;
 • az igénylők nem rendelkeznek az előírt társadalombiztosítással (1 v. 2 gyermek után igényelt CSOK esetén 180 nap max. 30 nap megszakítással, 3 gyermek után igényelt CSOK esetén 2 év max. 30 nap megszakítással);
 • az igénylő köztartozással rendelkezik;
 • az igénylőt 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás / kölcsön visszafizetésére kötelezték;
 • az eladó közeli hozzátartozója, vagy élettársa az igénylőnek;
 • az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon túl nyújtják be a CSOK-igénylést;
 • 35 MFt-nál drágább a megvásárolni kívánt használt ingatlan;
 • nem a CSOK rendeletnek megfelelő (alapterület, komfortfokozat) a megvásárolni kívánt ingatlan.

CSOK 2019

Kérdéses témakörök

A CSOK vonatkozásában számos kérdéses témakör felmerülhet. Ebben a fejezetben azokat a területeket fogjuk érinteni, amelyeket a mindennapokban könnyen felmerülhetnek.

A Családi Otthonteremtési Kedvezményért abban az esetben is lehet folyamodni, hogy ha a meglevő lakástulajdont az igénylők meg szeretnék tartani. Azt azonban tudnunk kell, hogy használt-CSOK igénybevételekor egy másik ingatlanban maximum 50% tulajdonrésszel rendelkezhet az igénylő.

Építési telek vásárlására csak akkor fordítható a CSOK, ha kész ingatlanra kötjük a szerződést.

Amennyiben a CSOK visszafizetésének kötelezettsége felmerül, akkor azt jegybanki alapkamat ötszörösével kell visszafizetni.

Amennyiben az igénylők elválnak és a gyermekek a CSOK-ból vásárolt lakásból elköltöző szülőhöz kerülnek, a CSOK-ot vissza kell fizetni.

Abban az esetben, ha az igénylők elválnak és a gyermekek a CSOK-ból vásárolt lakásban maradó szülőhöz kerülnek a CSOK-ot nem kell visszafizetni.

A 10 + 10 MFt-os CSOK havi törlesztője 25 éves futamidő esetén pénzintézettől függően 50 - 60 eFT havonta.

CSOK-kal vásárolt ingatlan esetében maximum értékhatár csak használt lakás esetében van (35 MFt).

Nem számít kötelezettség szegésnek, ha a CSOK-kal vásárolt ingatlanból a tulajdonszerzést követő 10 éven belül elköltöznek azok a gyermekek, akik időközben nagykorúakká váltak.

Amennyiben az igénylők korábban már vettek fel vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást (és az ehhez meghatározott feltételeknek eleget tettek), akkor annak a mérték a CSOK-ból le kell vonni és a különbözetet folyósítani.

Ezek a példák természetesen nem képesek bemutatni minden élethelyzetet, de néhány gyakori kérdésre válasszal szolgálhatnak. Nagyon fontos, hogy minden esetben kérjük ki szakember véleményét, de ez önmagában még nem helyettesíthető az egyéni tájékozottságot. Jelen cikk az utóbbi célt szolgálja, vagyis az egyéni tájékozottság lehetőségének széleskörű biztosítását.

 

Jelen cikk nem minősül sem ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. Az Otthontervek.hu a felhasználó vagy harmadik felek részére semmiféle felelősséget nem vállal az időszerűségért, folyamatos rendelkezésre állásért vagy teljességért, sem pedig az itt közölt információk felhasználása következtében elszenvedett különös, közvetett, eshetőleges vagy következményi károkért.

Oszd meg!
fb-share-icon

Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el

Tags:

Categories: Cikk