Ingatlanközvetítő vizsga kérdések és megoldások


Szeretne árajánlatot kapni az Otthontervek oldalon? 
Regisztráljon (REGISZTRÁCIÓ IDE KATTINTVA LEHETSÉGES)és bármelyik terv árajánlatát ingyenesen biztosítjuk Önnek!
Cégünk BISNODE "GOLD AAA" kategóriás cégminősítéssel, ISO minőségbiztosítási rendszerben gyártja és építi a családi házait.

FOGALMAK

Alaprajz jelrendszer: méretarány, méretvonal (kótavonal), nyílástengely, falak távolsága, összméret, méretkivetítő vonal, mérethatároló vonal, kerámia és szilikát falazóanyag (falak), ajtók és nyitásirányuk, ablakok és ezek méretei, parapetmagasság, helyiségek megnevezése, helyiségek padlóburkolata, helyiségek hasznos alapterülete, magassági pontok, égtáj, szélirány

beton: kavics, cement, perlit

Elektromos szerelési hibajelenség és ezek okai: (1) áramfogyasztást jelez a mérőóra, bár a valóságban nincs is fogyasztás - szigetelési hiba, földzárlat. (2) biztosíték gyakran kiolvad, leég - helytelen méretű vagy típusú biztosíték. (3) fénycső lassan vagy egyáltalán nem gyullad - áramkör szakadás (4) vezeték melegedés, leégés - helytelen méretezésű vagy fajtájú vezeték, túlméretezett biztosíték (5) Kapcsoláskor villanás a kapcsolóban - csavarok kilazultak, szennyeződés

Előkert: Az építési teleknek a közterület vagy a magánút felöli határvonala (homlokvonala) és az e felé meghatározott építési határvonal (előkerti határvonal), illetőleg az oldalkertje közötti fekvő része. 

Épületek jellegzetes szerkezetei: Kémény, Tetőhéjazat, eresz, tetőszerkezet, koszorú, födém, válaszfal, nyílászáró, lábazat, szigetelés védő fal, szigetelés, pincefal, alap, pincefödém, külső főfal, belső főfal, talajon fekvő padló, áthidaló

Értékelési bizonyítvány vagy Értéktanúsítvány tartalmi elemei: (1) Értékelési bizonyítvány vagy Értéktanúsítvány megnevezése (2) Az ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma (3) Az értékelés célja (4) Az értékelés módszere (5) A megállapított érték számmal és betűvel kiírva (6) Esetleges lényeges korlátozások, melyek mellett a megállapított érték érvényes (7) Helyszíni szemle vagy szemlék időpontja (8) Az értékelés fordulónapja (9) A szakvélemény érvényessége (10) Az értékelő neve, azonosítója (11) Az értékelő hiteles aláírása

Építési módok: (1) Hagyományos: vályogfal, poroszsüveg födém. terméskő falazat, borított gerendafödém (2) Öntöttfalas: alagútzsalu (3) Blokkos: előregyártott vasbeton födémpalló, kohó habsalak blokk (4) Paneles: fürdőszoba térelem (5) Acél vagy vb. vázas: előregyártott vasbeton födémpalló, acélrácsos tartó, vasbeton pontalap

Értékbecslési szempontok: vételár, hasznos m2, fajlagos ár Ft/m2, összes korrekció, korrigált fajlagos ár, forgalmi érték, kerekítve

Épületgépészeti munkák: vízellátás, csatornázás, gázellátás, fűtésszerelés, szellőzés szerelés, klímaszerelés

Értékbecslés mellékletei: kötelező: tulajdoni lap Lehet: földhivatali térképmásolat, az ingatlan elhelyezkedését bemutató térkép vagy légifotó, felépítményes ingatlannál szintenkénti alaprajz, fényképfelvételek

Építési telek: Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-közelekdésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek

Fedélszék szerkezeteinek neve: (kétállószékes fedélszék) felülről lefelé - taréjszelemen, középszelemen, fogópár, könyökfa, szarufa, székoszlop, ferdetámasz, talpszelemen, kötőgerenda

Fűtési módok hőtermelő és hőleadó viszonya alapján: (1) egyedi fűtés (vaskályha, cserépkályha, gázkonvektor) (2) központi fűtés (gázkazán, olajkazán) (3) tömbfűtés (több épület) (4) távfűtés (városrész fűtése, hőközpont, távvezeték) (5) Megállapítás: gázkonvektoros = komfortos, gázcirkós = összkomfortos, cserépkályhás = komforrtos, félkomfortos vagy komfort nélküli is lehet

Földrészlet: Az ingatlan-nyilvántartásban földrészlet; (a) a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosnak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok, (b) a kialakított építési telek a tulajdoni és vagyonkezelői viszonyoktól függetlenül, © az utak, terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatás vagy belterületi határ által - az országos közút, vasút vagy hajózható csatorna kivételével - meg nem szakított részei, amelyek tulajdonosa vagy vagyonkezelője (kezelője) azonos.

Gépészeti szerkezetek: vízellátás, csatornázás, elektromos hálózat, gázellátás, központi fűtés, klímaberendezés, felvonók

Hirdetési szöveg tartalma: Eladási ár meghatározás, Település, városrész meghatározása, Üzletek, szolgáltatások, ingatlan megközelítése, az ingatlan adatainak felsorolása: Telek területe, Lakás (ház) hasznos területe, helyiségek felsorolása, közműellátottság ismertetése, építés/felújítás éve, ingatlan állapota, extrák, pozitívumok ismertetése, alaprajz elkészítése, elérhetőség

habarcs: mész, cement, gipsz, perlit

Hitelbiztosítéki érték: A hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke, melynek megalapítása során a hitelező által foylosított kölcsönek hosszú lejáratából származó sjaátos kockázatokat, valalmint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait vesszük figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek. 

Ingatlanértékesítésből származó adózás szöveges ismertetése: A személyi jövedelemadó mértéke 15%. Az ingatlanértékesítésből és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet a bevételből kiindulva, a költségek és a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve kell meghatározni. Az ingatlanértékesítésből és vagyoni értékű jog átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az eladó az átruházásra tekintettel megszerez. Szerzési időpontnak azt tekintjük , amikor az erről szóló okiratot benyújtották az ingatlanügyi hatósághoz. A bevételből le kell vonni a magánszemélyt terhelő igazolt költségeket; megszerzésre fordított összeg és az ezzel összefüggő kiadások, értéknövelő beruházások, átruházással kapcsolatos kiadások. Az így kapott számított összeg 100%-a jövedelemnek minősül a szerzési évben, és az azt megelőző 1. évben, 90%-a a megelőző 2. évben, 60%-a a megelőző 3. éveb, 30%-a a megelőző 4. évben és 0%-a az 5. és azt megelőző években történt szerzés esetén.

Ingatlanadó mértékének meghatározása: Amennyiben a vevő a vételárat részletekben fizeti meg, akkor is a teljes vételárat kell az értékesítés évében bevételnek tekinteni, mivel az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról rendelkezése értelmében a jövedelemszerzés napja az értékesítésről szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának a napja. értéknövelő beruházásnak az ingatlan szokásos piaci értékét növelő beruházás minősül, valamint az olyan állagmegóvás, amely az átruházást megeleő 24 hónapon belül a bevétel 5%-át meghaladó mértékű kiadással járt. A családi ház festésével kapcsolatos munkálat (esetünkben 750.000Ft) állagmegóvásnak minősül, de nem lehet elszámolni, mert nem éri el a bevétel 5%-át ( 36.000.000 Ft (eladási ár) + 1.500.000 Ft (kamat) = 37.500.000 Ft (összes bevétel) / 100 * 5 = 1.875.000 Ft). Házilagos kivitelezésű munka esetén a pedig saját munkavégzés értéke költségként nem számolható el!

Ingatlan-nyilvántartás tartalma: (a) Településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. (b) tartalmazza tovább az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott személyazonosító és lakcím adatait.

Ingatlan nyilvántartás törvények: (1) Ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: a törvény vagy Inytv.) és (2) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv (továbbiakban PTK) dologi jogról szóló 5. könyvének ingatlan-nyilvántartásról szóló negyedik része

Ingatlan-nyilvántartás tárgya: Az önálló ingatlanok, vagyis a földrészlet és az egyéb önálló ingatlanok.

Ingatlanközvetítő feladatai: (1) Az ingatlanközvetítő és az ingatlan tulajdonosai azonosítása után megbízási szerződést kötnek határozott vagy határozatlan időtartamra. A megbízási szerződés pontosan tartalmazza a jutalék mértékét. (2) Az azonosítás folyamata nagyon fontos, mivel a 2007. évi CXXXVI törvény kötelezi az ingatléanközevítőt mind az eladó, mind a vevő ellenőrzésére. (3) Az ingatlanközveítő felméri a lakást: részletes adatlapot tölt ki az ingatlan méretiről, alaprajzáról, négyeztmétereirpl, tájolásáró, komfortfokozatáról. (4) Fénykép készítési, tulajdoni lap kikérése (5) Ingatlan hirdetés feladása (6) bemutatja a lakást a már ellenőzött ügyfeleinek. (7) Segíti mindkét fél érdekeit szem előttt tartva az áralku létrejöttét. Vitás kérdésekben segít. (8) Eladott ingatlan utáni jutalék kifizetés felvétele

Ikerház: Két szomszédos építési telek közös oldalhatárán álló, egymástól független épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított nyílás nélküli tűzfalakkal csatalkozó két olyan önálló épület, amely külsőleg egy épület képét mutatja 

Környezeti avulás: A környezetben bekövetkezett minden olyan változás, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A környezeti avulásban vesszük figyelembe az ingatlannak az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelését is.

Kérelemhez kötöttség elve: A jogok és tények bejegyzésére irányuló eljárás főszabályként az ügyfél kérelmére indul, és a kérelemhez az elajáró földhivatal kötve van. A földhivatal csak azt a jogot vagy tényt jegyezheti be az ingatlan-nyilvántartásba, amelyet az ügyfél a kérelemben megjelölt.

Lépték fogalma: a műszaki rajzokon ábrázolt épületek, térbeli szerkezetek vetületei valóságos méretükben nem készülhetnek el, ezért mérethelyesen kell ábrázolnunk azokat, azaz hasonlósági kicsinyítést alkalmaznunk.

Méretarány: M “méretarány (módosítási arány)” - egy arányszám, amely megmutatja, hogy az ábra egy bizonyos mérete hányad része az eredeti méretnek. M= 1:10 jelentése tehát, hogy a valóságos méret 10-ed részét ábrázoltuk. A rajzon tehát 1 egység a valóságban 10 egység.

Mélyalapozás: szekrényalapozás, kútalapozás, vert cölöpalap

Non-verbális kommunikáció (metakommunikáció): testbeszéd, grimasz, mosoly, vokális kommunikáció

Nettó összes terület: Az épület helységeinek nettó alapterület, vagyis a burkolt falsíktól mért összes belső terület. Piaci összehasonlításkor használjuk.

Nyilvánosság: Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános. Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap, illetve térkép tartalmát bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti.

Piaci érték fogalma (EVS szerint): A piaci érték az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő független tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül jártak el.

Padló rétegrend sorban: burkolat, aljzatbeton, fólia, hőszigetelés, vízszigetelés, szerelőbeton, kavicságy

Páros piaci értékbecslés szöveges levezetése: (1) A korrekció folyamata a páros piaci összehasonlító értékbecslésben: A lakóingatlanok páros piaci összehasonlító értékelésénél minél több (lehetőleg 5-10) olyan ingatlanra van szükségünk, amelyek a vizsgált ingatlanhoz főbb jellemzőik - főként az elhelyezkedésük - alapján hasonlóak. Ezek közül legalább 5 ingatlant kell elemezni. Az összehasonlításba bevont ingatlanok mindegyikénél meghatározzuk a fajlagos értéket eladási (vagy a kínálati árból kialakított eladási) áruk és hasznos alapterületük hányadosaként. Ezt követően ingatlanonként megvizsgáljuk az összes olyan jellemzőt, tulajdonságot amelynek tekintetében az értékelt ingatlan különbözik az összehasonlító ingatlantól, és megbecsüljük, hogy az eltérés milyen mértékben módosítaná a fajlagos értéket. Az összehasonlító ingatlan fajlagos értékéből következtetünk az értékelendő ingatlan fajlagos értékére oly módon, hogy figyelembe vesszük eltéréseik értékbefolyásoló hatását. (2) A korrekció mértéke ingatlanszakmai tapasztalat, illetve a műszaki jellemzők esetén azok költsége alapján százalékos formában becsülhető. Általában 4-7 olyan korrekciós szempont figyelembevételére van szükség, amelynek többségében különbözőség van az értékelendő és az egyes összehasonlító ingatlanok között, majd ezek százalékos formában becsült értékmódosító hatása előhelyesen összegződik. Valamennyi összehasonlító ingatlanhoz viszonyítva a szükséges összes korrekció figyelembevételével - meghatározzuk a vizsgált összehasonlító ingatlanra jellemző korrigált fajlagos értéket, majd ezek átlaoglásával adódik az a fajlagos érték, amely megalapozza az értékelt ingatlan piaci értékét. Az értékelt ingatlan piaci (forgalmi) értéke az átalgos korrigált fajlagos érték és az ingatlan hasznos alapterülete szprzataként adódik.

Rendszerező feladat: Tulajdoni lap I. rész: ingatlan fekvése, művelési ág, helyrajzi szám, minőségi osztály, kataszteri tiszta jövedelem Tulajdoni lap II. rész: Tulajdonos lakcíme, tulajdoni hányad Tulajdoni lap III. rész: telki szolgalmi jog, jelzálogjog, végrehajtási jog, kisajátítási eljárás megindítása, elidegenítési és terhelési tilalom, tulajdonos kiskorúsága, tulajdonos fenntartása Földhivatali térkép: alrészlet határvonala, helyrajzi szám, méretarány, épület határvonala Okirattár: adásvételi szerződés, tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem

Síkalapozás: sávalapozás, pontalapozás, lemezalapozás

Szakipari szerkezetek: könnyű homlokzati falak (szakipari fal, köpenyfal, függönyfal), válaszfalak, szerkényfalak, álmennyezetek, nem teherhordó térlefedések, szigetelő szerkezetek (nedvesség, hő, hangszigetelés), fedélhéjazatok, nyílászáró szerkezetek (ajtók, kapuk, ablakok, portálszerkezetek), falburkolatok, padlóburkolatok, festés-mázolás, gipszmunkák, épület üveges szerkezetek, épület bádogos szerkezetek

Szabadon álló beépítési mód: Az építési telek oly módon történő beépítése, hogy azt minden oldalról a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül. 

Szintterületi mutató: Az összes terepszint feletti építményszint bruttó alapterületének és a telek területének hányadosa.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismert, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásval és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.

Teherhordó szerkezetek: alapozások szerkezetei, falszerkezetek, vázszerkezetek (pillérek, oszlopok, gerendák, keretek, kiváltók), födémszerkezetek, térbeli teherhordó szerkezetek (tetőszerkezet, lépcsőszerkezet, erkélyek, loggiák, függőfolyosók, térrácsok, rácsszerkezetek)

Tartószerkezetek: alapok, teherhordó falak, pillérek és oszlopok, koszorúk, áthidaló szerkezetek (fa nyílás áthidalások - boltívek és egyenes áthidaló gerendák), térlefedések (boltozatok és födémek)

Társasházi üzlethelyiség bérleti szerződés: amely egyrészről ....................... (név, cím) mint bérbeadó, (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről ................... (név, lakcím vagy székhely) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között jött létre az alábbi feltételekkel: 1. A ........... szám alatt lévő külön tulajdonként nyilvántartott (üzlet, garázs, iroda) ingatlan a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó ......... tulajdoni hányaddal együtt a Bérbeadó tulajdona. A helyiségek együttes alapterülete ........ m2. 2. A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlant bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi ........ napjától kezdődően, határozatlan időre. A Bérlő a helyiségeket ............. céljára használja. 3. A Bérlő a helyiségeket üres állapotban veszi bérbe. A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a folytatni kívánt tevékenységhez a saját költségére átalakításokat végez, a helyiségeket felszereli és berendezi. Az átalakításhoz szükséges hatósági engedélyeket a Bérbeadó közreműködésével a Bérlő szerzi be. 4. A Bérlő a tevékenysége folytatásához szükséges engedélyeket köteles beszerezni. 5. A Bérlő .......... napjától kezdődően minden hónap 5. napjáig előre ............... forint havi helyiségbért köteles fizetni a Bérbeadónak. 6. A Bérlő a tevékenysége folytatásával felmerült közüzemi és egyéb költségeket a számla bemutatásakor köteles kiegyenlíteni. 7. A Bérlő a bérleményt csak a 2. pontban megjelölt célra használhatja. A társasházi közös tulajdonban lévő és közös használatra szolgáló helyiségeket és területet a Bérlő a Bérbeadót illető tulajdoni hányad arányában rendeltetésszerűen használhatja.

Tulajdoni lap részei és tartalma: Tualjdni lap három részből áll amit római számokkal jelölünk (I.-II.-III. rész). I. rész - az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza: település neve, az ingatlan címe, helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület), az ingatlan területe m2-ben, művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó) vagy művelésből kivett terület megnevezése (út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.), mező és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, terület és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték), az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek ,műemlék, társasház stb), teleki szolgalmi és földhasználati jog II. rész - az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információkat tartalmazza: tulajdonjog (tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, tulajdonhoz fűződő kiskorúság, gondnokoltság ténye), állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve, vagyonkezelői jog III. rész - tulajdoni lap: (a) az ingatlanhoz fűződő egyéb jogokat és azok jogosultjait: földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga, földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog, elő-,visszavásárlási, vételi jog, tartási és életjáradéki jog, jelzálogjog, végrehajtási jog, telki szolgalmi jog (b) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tényeket: kiskorúság vagy gondnokság alá helyezés ténye, jogosulttal szemben indított felszámolási vagy végelszámolási eljárás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás, kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása, bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye, elidegenítési és terhelési tilalom, ranghely fenntartás, ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye, tartós , örnyezetkárosodás, épület létesítésének vagy lebontásának ténye

Verbális kommunikáció (írásos vagy szóbeli): beszéd, levél

Várható élettartam: vert falú építmények 50 – 70 év, vályogtégla falazatú építmények 60 – 80 év, tömörfalú téglaszerkezetű építmények 150 – 200 év, mészhomoktégla szerkezetű építmények 100 év, mésztufa szerkezetű építmények 80 –100 év, terméskő falszerkezetű építmények 100 – 200 év, monolit betonszerkezetű építmények 200 év, beton kőszerkezetű építmények 200 év, falazóblokkos építmények 150 év, házgyári panelszerkezeti építmények (panellakások) 80 – 100 év, acélház szerkezetű építmények 100 – 150 év, monolit vasbetonváz szerkezetű építmények 150 év, öntött beton szerkezetű építmények 80 – 100 év, könnyűszerkezetes építmények 70 – 90 év

 

SZÁMÍTÁSI FELADATOK

Avulás: Amennyiben az avulás 35%, úgy az ingatlan értékét 0,65-el kell szorozni. Telket nem lehet avultatni!

Átlagos korrigált fajlagos érték (Ft/m2): Korrigált fajlagos érték (Ft/m2) összege osztva az ingatlanok számával

Fajlagos érték: Az értékelendő ingatlan korrekció előtti m2 ára

Fajlagos ár (Ft/m2): Eladási ár / m2

Forgalmi érték: Átlagos korrigált fajlagos érték (Ft/m2) szorozva az értékelendő ingatlan területével

Ingatlanadó számítása: (1) eladási ár + bevételek (vevő által fizetett kamat) - (2) vételi ár + ráköltött összeg (felújítás, költésgek stb.) = nyereség * szerzés éve alapján számított % (megszerzés éve + 1év - 100%, megszerzés éve + 2. év - 90%, megszerzés éve + 3. év - 60%, megszerzés éve + 4. év - 30%, megszerzés éve + 5. és további évek - 0%) * 0,15 (adó 15%)

Haszonélvezeti jog kiszámítása: haszonélvezeti jog esetén a forgalmi érték 1/20. részét kell figyelembe venni. (forgalmi érték osztva 20-al) amit meg kell szorozni az évek alapján jogosult alapértékkel (25 év alatt 10X, 25-50 év - 8x, 51-65 év - 6x, 65 év felett 4x) az így kapott érétket pedig ki kell vonni a forgalmi értékből. (pl.: (1) 38.600.000 / 20 = 1.930.000 *4 (68 éves) = 7.720.000 (2) 38.600.000 - 7.720.000 = 30.880.000)

Korrigált fajlagos érték (Ft/m2): Fajlagos ár szorozva korrekció összesen

 

MELYIK A HELYES / IGAZ ÁLLÍTÁS?

Alábbiakban felsoroltak közül melyek tartoznak a verbális kommunikációs formák közé? e-mail, faliújságra kitett közlemény, beszélgetés

Alábbiak közül melyek tartoznak a lakásberendezések közé? A főzőkészülék. a beépített bútor, a fűtő-és melegvíz ellátó berendezés

Államigazgatási határozat mely része tartalmazza a jogorvoslati lehetőséget? Rendelkező rész

Átruházható-e a társasházi külön tulajdonban álló lakás a közös tulajdoni hányad nélkül? nem

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások:   Kit illet meg a választás joga, ha a szerződésben foglalt kötelezettség szolgáltatás bármelyikkel teljesíthető? A kötelezett

Egy ingatlant a 2018. évben, hat évi birtoklás után eladja a tulajdonosa, és ebből jövedelme származik. Mely ingatlan típusnál nem kell személyi jövedelemadót fizetnie?- lakás és nem lakás célú ingatlan esetén egyaránt

Embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. Jogképesség

Egy ingatlant 2013. évben, tizenhat évi birtoklás után eladja a tulajdonosa és ebből jövedelme származik. Mely ingatlan típusnál nem kell semmilyen esetben sem személyi jövedelemadót fizetnie? lakás és nem lakás célú ingatlan esetén egyaránt

Elbirtoklás útján szerzi meg a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként? 15 éven át szakadatlanul használja

Felsorolt burkolat csoportok közül melyik tartalmaz fa anyagú padlóburkolatot is: parketta, hajópadló, gipszkarton

házgyári, panel-szerkezetű építmények, épületszerkezetek becsült átlagos élettartama: 80-100 év

Hány társasházi különlapja van egy társasháznak? Ahány önálló külön tulajdoni egység található a társasházban

Hogyan köthető ingatlan adásvételi szerződés a jogszabály szerint? csak írásban

ingatlan mint befektetés az alábbi szempontok szerint nem jó befektetés: likviditás

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság mely adatát nem kell rögzíteni az ügyfél átvilágítás során? Adószám

Jelölje meg, hogy melyik eszköz nem tartoznak az immateriális javak közé? ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok

Közös tualjdon esetén kivel szemben van a tulajdonostársnak elővásárlási joga? A harmadik személlyel

Mely szervezet látja el Magyarországon - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatban - a pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatait? Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)

Mely felsorolás tartalmazza az összkomfortos lakás jellemzőit? Legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószoba, főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC, közművek, melegvíz-ellátás, központi fűtési mód.

Minek a jellemzője a következő? A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetve az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Alkotórész

Mi az építési bírság alapja? Egy táblázatosan megadott számított érték

Mely esetben következhet be párakicsapódás a belső falfelületen? A belső falfelület hőmérséklete a harmatpont alá csökken

Melyik fedési módszer nem vízhatlan? cserépfedés

Milyen jel utal az alapozás részleges megsüllyedésére? 45 fokos repedés a falon

Melyik hatóságnál kell kérni az ingatlanközvetítő szakképesítés megszerzésének nyilvántartásba vételét az ingatlanközvetítő tevékenység cégnyilvántartása alá eső gazdálkodó szervezet által történő megkezdéséhez? A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjénél, a Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjénél

Mire terjed ki az ügyvéd felelőssége az ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzésekor? A szerződés tartalmának jogi tisztázottságára

Mi alapján végezhető építési munka? Jogerős és végrehajtó építési engedély

Melyik nem része a tulajdonjognak: A szomszédjogok

Melyik szerződés nem semmis? Megállapítható valamely fél tévedése

Mikor keletkezik a lakásbérlet? a bérbeadó és a bérlő szerződésével

Melyik felsorolás az, melynek valamennyi tagja az ingatlan-nyilvántartás alapelvei közé tartozik? közhitelesség elve, kérelemhez kötöttség elve, okirat elv

Mikor semmis egy szerződés? tartalma a jogszabályt megkerüli

Mikor veszik el az adott foglaló kétszerese a vevő számára? ilyen nincs

Mi a termőföld? az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szántó, kert, gyep, nádas és halastó

Mennyi a tulajdonjogi igények elévülési ideje? A tulajdonjogi igények nem évülnek el

Az a munkanélküliség, mely a munkakereslet és a munkakínálat egymásra találásának nehézségeiből fakad. állás-, vagy lakóhely változtatásából fakad és általában rövid ideig (néhány hétig) tart. frikciós munkanélküliség

Mi a bruttó alapterület? az épület által a telekből lefedett terület

Melyik beépítésre szánt terület az OTÉK szerint? gazdasági terület

Mi jellemzi a távfűtést? ipari központú berendezés, vezetve a fogyasztókig

Melyik szerkezeti csoportba tartoznak a válaszfalak? szakipari szerkezetek

Melyik építési technológia becsült élettartama a legrövidebb? vert falú építmények

Melyik folytatás ad helyes meghatározást: A tulajdonjogi igények soha nem évülnek el

Magántualjdonú lakás lakbére: a bérlő és a bérbadó szabad megállapodásán alapul

Melyik nem a közös tulajdon megszüntetésének valamilyen módja? a telekhatár kiigazítása

Sorolja fel az épületgépészeti munkákat: vízellátás, csatornázás, gázellátás, fűtésszerelés, szellőzés szerelés, klímaszerelés

Termőföldnek nem minősülő ingatlan esetén mely ingatlanszerzés engedélyköteles az alábbiak közül? Orosz állampolgár ingatlanvásárlása

tulajdonos azon joga, hogy a dolog használatát másnak átengedje, a dolgot megterhelje továbbá, hogy a tulajdonjogot átruházza: A rendelkezési jog

Valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. Melyik jog ez? Telki szolgalmi jog

 

VÁLASZD KI A HELYES VÁLASZOKAT

Alábbi válaszok közül melyek a nem helyes folytatások? A tulajdonjog fenntartásának tényét: (1) Az eladó kötheti ki az ingatlan birtokba adásáig (2) Az utolsó vételár-részlet kifizetésekor az ingatlan-nyilvántartásból a vevőnek kell kitöltenie

Felsorolt épületszerkezeti meghibásodások közül melyek azok, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az épület állékonyságát? (1) oszlopok, pillérek kihajlása, repedései (2) teherhordó falazatokon áthaladó repedések (3) elégtelen betontakarításból keletkező korróziós hiba (4) alap elmozdulása (5) falcsatlakozások szétnyílása

Hogyan biztosíthatjuk a belső terek nyári hővédelmét? (1) külső felület árnyékolásával (2) hőszigetelés vastagságának növelésével

Hol kell alapozási síkot kijelölni? (1) fagyhatár alatt (2) a teherbíró talaj szintjén

Ingatlan mint befektetés az alábbi szempontok szerint nem jó befektetés (1) likviditás (2) feloszthatóság

Jelölje meg a nem csak szakipari szerkezeteket tartalmazó felsorolásokat: (1) Alapok, gázellátás szerkezetei, szigetelések (2) válaszfalak, tetőszerkezetek, padlóburkolatok

Jelölje meg, hogy melyek nem függőleges tartószerkezetek: (1) födémek (2) nyílásáthidalók

Jelölje meg a hidegburkolatokat (1) simított beton (2) gránitlap (3) terazzo

Jelölje meg azokat a szerkezeteket, melyek készülhetnek betonból is! (1) támfal (2) medence (3) akna (4) tetőfedés

jelölje meg azokat a szerkezeteket, melyek készülhetnek fából is! (1) tetőszerkezet (2) lépcső (3) födém

Melyik hibajelenség a hőhidasság következménye: (1) felületi elszíneződés (2) penészedés (3) páralecsapódás

Melyek meleg burkolatok az alábbiak közül?: (1) parketta (2) padlószőnyeg (3) parafa padló

Melyik tartozik az építéshatósági engedélyek körébe? (1) bontási engedély (2) használatbavételi engedély (3) építési engedély

Mely vállalkozás nem rendelkezik jogi személyiséggel? (1) betéti társaság (2) egyéni vállalkozás (3) közkereseti társaság

Mely vállalkozás nem rendelkezik jogi személyiséggel? (1) betéti társaság (2) közkereseti társaság

Melyik állítás helyes az alábbiak közül? (1) A garázsok a lakásszövetkezeti tag, én nem tag tulajdonosok tulajdonában is állhatnak (2) Közös tulajdon áll fenn akkor, ha az ingatlannak több tulajdonosa van

Melyek a beépítésre nem szánt területek az OTÉK szerint? (1) közlekedési- és közműterület (2) zöldterület (3) Mezőgazdasági terület

Melyek a beépítésre nem szánt területek az OTÉK szerint? (1) közlekedési- és közműterület (2) zöldterület (3) Mezőgazdasági terület

Mi tartozik a vízhatlan fedések közé? (1) cserép fedés (2) bitumenes lemez fedés

Melyek a közös tulajdon megszüntetésének módjai (1) Az ingatlan természetbeni megosztása (2) Az egyik tulajdonostárs által a másik (vagy a többiek) tulajdnoni részének megvásárlása (3) Közös akarattal az egész ingatlan eladásával és a vetelár egymás közötti megosztásával

Társasház alapító okiratban rögzíteni kell: (1) a társasházi elnevezést (2) a külön tulajdonba kerülő lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket (3) A közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását

 

MELYIK ÁLLÍTÁS NEM IGAZ?

A felsorolt alapozási módok közül melyik nem tartozik a mélyalapozásokhoz? vasbeton pillér alap

Melyik hibajelenség nem a hő hidasság következménye? ferde irányú repedés

Melyik nem tartozik az épületek fő tartószerkezeteihez? válaszfal

A jogképesség alapján a természetes, és a jogi személy minden esetben saját maga szerezhet jogokat, és vállalhat kötelezettségeket

 

RELÁCIÓ ANALÍZIS

Alapozási síkot a fagyhatár alatt kell kijelölni, mely legalább 3 méterrel a padlószint alatt van. Az állítás igaz, de az indoklás hamis

Befektetési érték annál magasabb minél nagyobb a hátralévő tőketartozás összege, mert a hitel törlesztő részlete is annál magasabb minél nagyobb a kamatláb. Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat.

Egy családi ház piaci összehasonlító értékelésénél a hasznos alapterület meghatározásánál nem kell figyelembe venni a garázs és a terasz területét, mert ezen helyiségek nem feltétlenül szükségesek a lakás funkcióihoz. Az állítás igaz, de az indoklás hamis

Építési módot az alapok mint teherhordó szerkezetek határozzák meg, mivel az alapok a teherhordó szerkezetek meghatározó csoportja Az állítás hamis, az indoklás igaz

építés alatt álló ingatlanokat nettó pótlási költségen értékeljük, mivel azok tervezési, építési stb. költségei általában jól dokumentáltak. Az állítás hamis, az indoklás igaz

értékbecslési  jutalék az előszerződés aláírásával egyidejűleg illeti meg a közvetítőt, mert az előszerződést a közvetítő jogosult megszerkeszteni és ellenjegyezni. Az állítás igaz, de az indoklás hamis

építési módot az alapok, mint teherhordó szerkezetek határozzák meg, mivel az alapok a szakipari szerkezetek meghatározó csoportja. Mind az állítás, mind az indoklás hamis

építési módot az alapok mint teherhordó szerkezetek határozzák meg, mivel az alapok a szakipari szerkezetek meghatározó csoportja Mind az állítás, mind az indoklás hamis

Hozamértékelés során az összehasonlító piaci bérleti díjak megállapításakor nem vesszük figyelembe az ingatlanok műszaki állapotát, mivel a jobb műszaki állapotú ingatlanok bérleti díját azonos értéken vesszük figyelembe. Mind az állítás, mind az indoklás hamis

haszonélvezeti jogot jogszabályi alapon számszerűsíteni tudjuk ezért az ingatlanok értékbecslésénél a haszonélvezeti jogot nem kell figyelembe venni. Az állítás igaz, de az indoklás hamis  

Ha a tulajdonos eladja az ingatlant, akkor az elbirtoklás megszakad, mert az új tulajdonost az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat.

Ingatlan adásvételi szerződésben szerepelnie kell a birtokba adás időpontjának, mert ettől az időponttól válik a vevő az ingatlan tulajdonosává. Az állítás igaz, az indoklás hamis

Ingatlan-nyilvántartás alapelvei közé tartozik a nyilvánosság elve, tehát tulajdoni lap másolatot bárki igényelhet Mind az állítás, mind az indoklás igaz, és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn.

Ingatlanközvetítő köteles kizárólag az ingatlan előnyös tulajdonságait bemutatni az érdeklődőknek, mert ő kizárólag az eladó érdekeit képviseli? Mind az állítás, mind az indoklás hamis

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok a közhitelesség elve alapján mindaddig valósnak tekintendőek, amíg annak ellenkezőjét nem bizonyították, hiszen a tualjdoni lap másolatot bárki igényelhet. Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat.

Ingatlan adásvételi szerződésben szerepelnie kell a birtokba adás időpontjának, mert ettől az időponttól válik a vevő az ingatlan tulajdonosává. Az állítás igaz, az indoklás hamis

Ingatlanpiac keresleti-kínálati viszonyait nagy időbeni stabilitás jellemzi, ezért az összehasonlító ingatlanok értékesítésének időpontját a piaci összehasonlító értékelésnél nem kell figyelembe venni. Mind az állítás, mind az indoklás hamis

Közös tulajdnon esetén az elővásárlási jog a tualjdonostársat nem illeti meg, mert közös tulajdon esetén a tulajdonostársakat nem illeti meg a rendelkezés joga. Mind az állítás, mind az indoklás hamis

Mezőgazdasági ingatlanok értékelésénél a felépítmények értékét nem kell figyelembe venni, ám a termőföldek értékbecslésénél a vadkár veszély is számításba veendő. Az állítás hamis, de az indoklás igaz 

Meyik az az eset, amikor csak az egyik tevékenységhez kell építési engedély?. a felvonó átalakítása és a lépcsőház festése      

Minél nagyobb a levegő hőmérséklete, annál magasabb a harmatpont, mert a gyakrabban történő szellőztetéssel a lakások páratartalma csökken. Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat. 

Osztatlan közös tulajdon esetén az elővásárlási jog a tulajdonostársat nem ilelti meg, mivel közös tulajdon esetén a tulajdonosokat nem illeti meg a rendelkezés joga. Mind az állítás, mind az indoklás hamis

Összehasonlító piaci értékelésnél fontos értékmódosító tényező a felépítmények műszaki állapota, ezért ennek különösen nagy súlyt kell adni az értékesítésben. Mind az állítás, mind az indoklás igaz és közöttük ok-okozati kapcsolat áll fenn

Piaci összehasonlító értékelésnél figyelembe kell venni az összehasonlító ingatlanok értékesítésének időpontját, bár az ingatlanpiac kerelet-kínálati viszonyait nagy időbeni stabilitás jellemzi. Az állítás igaz, de az indoklás hamis

Szabályozási terv a településrendezés egyik eszköze és ezen belül az építési bírság a településrendezés legfontosabb eszköze. Az állítás igaz, de az indoklás hamis

Teherhordó falazatokon található repedések közvetlenül veszélyeztetik az épületek állékonyságát, ilyen repedések észlelésekor az értékbecsléskor szakértői véleményre van szükség. Mind az állítás, mind az indoklás igaz, de közöttük nincs ok-okozati kapcsolat.  

Üzleti tervnek a vállalat stratégiájához kell illeszkednie, mert az üzleti terv hosszú távra, míg a stratégiai terv rövid távra bontja le a vállakozás üzleti céljait. Az állítás igaz, de az indoklás hamis     

 

IGAZ - HAMIS

Az A kategóriás irodaházakban a közös területek üzemeltetési költségét a kizárólagos használatú bérleményi területek arányában osztják szét a bérlők között - igaz 

Alapok süllyedéskülönbsége esetén általában 45 fokos repedések jelennek meg. - igaz

Adásvételi szerződések csak és kizárólag ügyvéd szerkesztheti és ellenjegyezheti- hamis

Avulások, állapotbeli romlások leginkább elterjedt csoportosítási módja: fizikai, gépészeti, erkölcsi, piaci-stratégiai, környezeti. Ezek figyelembevételével kell az amortizációt kiszámítani - hamis

Birtokbaadás időpontját követően a teljes vételár kifizetéséig bekövetkezett káresemény következményét az eladó viseli - hamis

Bauhaus a XIX. század jellemző építészeti stílusa - hamis

Befektetés esetén a magas hozamráta a kockázatok alacsony szintjére utal - hamis

Bruttó alapterület a belső falsíkok között 1,9 méter magasságában mért terület - hamis

Bontási engedély az építéshatósági engedélyek körébe tartozik - igaz

Bérbeadható (hasznos) terület a nettó összes terület azon része, mely után ténylegesen bérleti díjat fizetnek - igaz

Bérbe adható bruttó terület a bérlő kizárólagos használatában álló nettó területnél nagyobb is lehet - igaz

Egyenes rétegrendű lapostetők legfelső rétege a csapadékvíz elleni szigetelés - igaz

Eladó a tulajdonjogát legfeljebb a vételár teljes kiegyenlítéséig tarthatja fenn - igaz

Egy gázkonvektoros fűtésű lakás nem lehet összkomfortos - igaz

Építési módot a vízszintes tartószerkezetek határozzák meg - hamis

Épületfizika a hőmérséklet, a páratartalom és a légmozgás kérdéseivel foglakozik - igaz

Érintésvédelemi vizsgálat előírt gyakorisága nem függ az épület tűzveszélyességi fokozatától - hamis

Építésii bírság alapja az engedély nélkül épült építmény forgalmi értéke - hamis

Foglaló és az előleg egyaránt visszajár, ha a szerződés a feleken kívül álló okok miatt hiúsul meg - igaz

Fő szabályként az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg - igaz

Foglaló az értékbecslés szempontjából vagyonértékű jog - hamis

Fényvisszaverő réteg megfelelő karbantartásával elkerülhető a lapostető-szigetelés idő előtti elöregedése- igaz

Fedélszékek kötelező alkalmassági ideje 5 év - hamis

Gázkéménybe más tüzelőanyagú fűtőkészülék is beköthető - hamis

Hosszfalas szerkezeti rendszer a hagyományos építési módra jellemző - igaz

Harmatpont a falfelületen mért azon hőmérséklet, melynél a levegő páratartalma kicsapódik, cseppfolyóssá válik - igaz

Hosszfőfalas szerkezeti rendszer a paneles építési módra jellemző - hamis

Hozam értéket a nettó működési eredmény direkt tőkésítésével is meghatározhatjuk akko ha stabil a kihasználatlansága az ingatlannak - igaz

Haszonélvező a haszonélvezeti jogát átruházhatja és annak gyakorlását átengedheti - hamis

Ha a tőkésítési ráta alacsonyabb a hozam érték is kevesebb lesz - igaz

helyi építési szabályzat a településrendezés egyik eszköze - igaz

Ha a tulajdonos eladja az ingatlant, akkor az elbirtoklás megszakad - igaz

Ha a szerződés teljesítése az eladó hibájából meghiúsul, a kapott foglalót kétszeresen, míg a vételár előleget azonos összegben köteles a vevőnek visszafizetni - igaz

Ingatlanközvetítő tevékenysége kiterjed az ingatlanok bérbeadására is - igaz 

Ingatlanok életpálya felújítással, korszerűsítéssel, funkcióváltással nem hosszabbítható - hamis

Ingatlanközvetítő bizonyítvány feljogosít bármely ingatlan értékelésére és hitelbiztosítéki érték megállapítására - hamis

Ingatlan-nyilvántartásba jogot, vagy tényt bejegyezni közjegyzői okirat alapján is lehet - igaz

Ingatlanközvetítő tevékenysége kiterjed az ingatlanok cseréjére is - igaz 

Ingatlan feloszthatóság szempontjából jó befektetésnek számít - hamis

Ingatlan feloszthatóság szempontjából jó befektetésnek számít - hamis

Ingatlanpiac keresleti-kínálati viszonyait nagy időbeni stabilitás jellemzi - hamis

Ingatlan haszonélvezője az ingatlant bárkinek bérbe adhatja, de a tulajdonosnak előbérleti joga van. - igaz

Ingatlan természetbeni megosztása a közös tulajdon egyik megosztási módja - igaz

Ingatlan az értékállóságot és a likviditást tekintve is jó befektetés - hamis

Ingatlanpiac jellemzője, hogy nincs központosított ingatlanpiac- igaz

Kötelező kéményellenőrzést kétévente egy alkalommal kell elvégezni annál az égéstermék-elvezetőnél, amelyre gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés vagy zárt égésterű tüzelőberendezés csatlakozik. Szilárd tüzelésű kémények esetén évi egy alkalommal kell a szolgáltatónak ellenőriznie az adott égéstermék-elvezetőt - igaz 

Közös tulajdon esetén a tulajdonostársaknak elővásárlási joguk van - igaz

Kétkarú lépcsőszerkezet hagyományos építési mód esetén nem alkalamzható - hamis

Kútalapozás mélyalapozási mód - hamis

Kooperációs társaság jogi személyiséggel rendelkezik - hamis

Közlekedési és közműterületek a beépítésre szánt területek közé tartoznak - hamis

Kémények korrózióját elsősorban az alkalmazott tüzelőanyag fajtája határozza meg - hamis

Közös tulajdon megszüntethető közös akarattal történő ingatlaneladással és a vételár tulajdoni hányad szerinti megosztásával- igaz

Linóleum padló teljesen természetes alapanyagokból készül, ezért környezetbarát megoldásnak minősül. - igaz 

Lineáris értékcsökkenéssel az első évben nagyobb összeget írhatunk le, mint az évek számjegyösszege módszernél - hamis 

Lemezalapozás síkalapozási mód - igaz

Lakásszövetkezet esetén lakásonként (használati egységekként) egy-egy szavazatot lehet figyelembe venni - igaz

Lakás öröklés esetén az örökhagyó örökbefogadott gyermeke nem illetékköteles - igaz 

Lemezalapozást lehet a talajvízszint felett és talajvízszint alatt is alkalmazni - igaz

Mennyezet alatti falsarkok penészedése a födém beázásával van összefüggésben - hamis 

Művelés alól kivett zártkerti földrészletet belterületi telekként lehet beépíteni - hamis 

Minél magasabb a levegő hőmérséklete, annál alacsonyabb a harmatpontja - hamis

Maradványérték a telek vásárlására és a vállalkozó hasznára ad fedezetet - igaz

Mimika és a vokális kommunikáció a verbális kommunikáció fajtái - hamis

Megbízási és vállalkozási szerződés jogi szempontból azonos szerződéstípus, mindkettő eredménykötelezettséget ír elő - hamis

Megszakad az elbirtoklás, ha a tulajdonos az ingatlant bérbe adja - igaz

Nettó összes terület a külső körítőfalak külső síkján mérjük - hamis

Nem lehet egyéni vállalkozó, aki valamely gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja - igaz

Nem a telek tulajdonosát illeti a telek alatt lévő pince tulajdonjoga, ha a pince a szomszédos utcáról nyílik - igaz

Önkormányzati helyiségbér összegére licitálni is lehet - igaz 

Örökhagyó örökbefogadott gyermeke által történő lakásöröklés nem illetékköteles - igaz

Paneles épületekben a nyílásokat ún. nyílásáthidalókkal hidalták át - hamis

Pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén csak a 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás elfogadása előtt kell azonosítani az ügyfelet - hamis

Piaci összehasonlításnál minél nagyobb az értékmódosító tényezők együttes hatása, annál jobban hasonlít az összehasonlító ingatlan a vizsgált ingatlanra - hamis

Piaci összehasonlító értékbecslés során a haszonélvezeti jog értéke nem számszerűsíthető - igaz

Restrikciós költségvetési politika szűkíti a keresletet - igaz

Római építészet emlékei a mai Magyarország területén nem találhatóak meg - hamis

Szerződés semmisségére bárki határidő nélkül hivatkozhat - igaz 

SWOT analízis a piaci pozíció-elemzés egyik eszköze - igaz

Salakbeton falazaton jelentkező repedés okozhatja a vastartalmú adalékanyag rozsadképződése is - igaz

Szakvéleményt közzétenni vagy arra nyilvánosan hivatkozni csak a szakértő előzetes engedélyével lehet - igaz 

Szekrényalap a síkalapozás egyik típusa - hamis

Szőnyegpadló ún. lágyanyagú padlóburkolat - igaz

Tulajdoni lap harmadik része a tulajdonosok adatait tartalmazza - hamis 

Tulajdonjog fenntartásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni igaz 

Tömörfalú téglaszerkezetes építmények várható élettartama hosszabb, mint a panelépületeké - igaz

Tulajdonjog fenntartásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni  - igaz

Tetőszerkezetek a tartó szerkezetek közé tartoznak - igaz

Termőföld az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szántó, kert, gyep, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, erdő, nádas és halasó - igaz

Telekalakítási engedély nem tartozik az építéshatósági engedélyek körébe - igaz

Tulajdonjog fenntartásának ttényét az eladó kötheti ki részletvétel esetén az utolsó részlet megfizetéséig - igaz

10 fő alkalmazotti létszámot meghaladó szolgáltatónak a pénzmosás megelőzése érdekében az ügyfelek azonosítását elősegítő belső ellenőrző és információs rendszert kell működtetnie - igaz

Téglapilléreken látható kihasadások fagykárra vezethetőek vissza - hamis

Üdülőterületek a beépítésre szánt területek közé tartoznak - igaz 

Üzleti terv hosszú távra, míg a stratégiai terv rövid távra bontja le a vállalkozás üzleti céljait - igaz

Üdülőterületek és a közműterületek a beépítésre szánt területek közé tartoznak - hamis

Vokális kommunikáció a verbális kommunikáció csoportjába tartozik - hamis

Vázas építési mód előnye, hogy felxibilis belső terek alakíthatók ki - igaz

Vízszigetelésről minden a talajjal érintkező szerkezetnél gondoskodni kell - igaz

Verbális kommunikáció csoportjába tartozik a testbeszéd - hamis

Oszd meg!
fb-share-icon

Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el

Categories: Cikk